Пакет „Домоуправител 25+“ е предвиден за входове с повече от 25 апартамента (самостоятелни обекта). Ако не отговаря на Вашите критерии може да изпратите запитване за индивидуална оферта.

Домоуправителски услуги:

 • Организиране и провеждане на Общи събрания;
 • Водене на Домова книга и друга нужна документация;
 • Представителство пред различни институции и административни органи;
 • Привеждане на взетите решения в действие;
 • Подписка.

Касиерски услуги:

 • Събиране и съхранение на месечни и извънредни такси;
 • Заплащане на такси по интернет и банков път;
 • Заплащане на общи разходи за ток, вода и др.;
 • Управление на финансите на Етажната собственост;
 • Изготвяне на месечни отчети за приходите и разходите;
 • 2 планови посещения месечно.

Други услуги:

 • Интернет услуги;
 • Подмяна на консумативи;
 • Организиране и провеждане на ремонти;

Разширен пакет:

 • Снегопочистване.

Подарък:

 • Анализ на разходите на Етажната собственост и предложение за оптимизацията им, ако има такава възможност;
 • Безплатен пробен месец за всички нови клиенти;
 • Безплатна квитанционна книга с химизирана хартия за всички нови клиенти;
 • Безплатен месец при преподписване на договор за две години (след изтичането на двете години);
 • Безплатна квитанционна книга с химизирана хартия при преподписване на договор за две години (веднага щом се изразходва актуалната квитанционна книга);
 • Възможност за отстъпка при обезпаразитяване в размер до 20%;
 • До 100 лв. бонус при препоръка на нов клиент при подписване на договор;
 • До 20% отстъпка от цената на другите предлагани услуги от фирмата (в зависимост от услугата).

Цени:

 • Стандартен пакет: 5 лв./ап.
 • Разширен пакет: 6 лв./ап.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

 • Ако желаете само едната услуга „Домоуправител“ или „Касиер“, цената е 3 лв./ап.
 • Цената * лв./ап. е само начин на формиране на крайната цена, без значение дали апартаментите са обитаеми или необитаеми.
 • Крайната сума, може да се раздели на брой обитатели или да е фиксирана на апартамент.
 • Стандартния срок на договора е 1 (една) година.
 • Максималния срок на договора е 2 (две) години.
 • За срок на договора от 1 до 5 месеца се прилага оскъпяване на услугата с 50%.
 • За срок на договора от 6 до 11 месеца се прилага оскъпяване на услугата с 30%.
 • Договорът се прекратява с решение на Общо събрание и едномесечно писмено предизвестие.
 • Услугата „Снегопочистване“ се извършва при снежна покривка, не по-малка от 3 см.
 • В цената на услугата „Снегопочистване“ са включени консумативите за дейността.
 • Участие в ревизионна комисия е 50 лв./ревизионна година.
 • Събиране на такси от некоректни длъжници струва 70 лв. за суми до 700 лв., а за по-големи суми е в размер на 10% от сумата и е за сметка на некоректния длъжник.
 • Процедури по изкупуване на абонатна станция, ел. табло и други подобни се извършва срещу допълнително заплащане: 20 лв./ап., 5 лв./гараж.