Физическо лице

Homecare-bg.com уведомява всичките си бъдещи клиенти, че извършва дейноста „Професионален домоуправител“ като Физическо лице, съгласно ЗУЕС, чл. 19 (8) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице.

Причините за това са чисто финансови. Поради високите данъци и осигуровки в този сектор, ако се регистрира този сайт като Юридическо лице, няма да имаме възможност да запазим цените си, които са едни от най-ниските предлагани. Възможно е цените ни да не ви изглеждат ниски, но това е, защото трябва да сравните какво се предлага срещу съответното заплащане. И Homecare-bg.com може да предложи пакет на цена от 2 лв./месечно, но досега даже не сме получили запитване за такъв пакет, защото всички са наясно, че толкова евтина услуга няма как да покрие високите клиентски изисквания. В същото време гарантираме, че предлаганата от нас услуга е с не по-лошо качество от предлаганите услуги от страна на регистрираните ЮЛ в сектора.

Очаквайте скоро интересна нова услуга, която ще пуснем в началото на Август, когато Homecare-bg.com навършва 1 година. Това ще е нашия начин да благодарим на клиентите си, че са с нас.

Posted in Новини and tagged , , , , , , .
Коментари