1. IBAN: BG51BUIN95611000512299;
  2. BIC: BUINBGSF;
  3. Титуляр на сметката: „Профешънъл сървиз“ ЕООД;
  4. Основание за плащане: Точен адрес на имота, номер на апартамента и период, за който плащате или абонатен номер.