Ежеседмична поддръжка на чистотата в общите части:

  • Измитане на стълбищната клетка;
  • Измитане пред входното пространство;
  • Измиване на стълбищната клетка;
  • Изхвърляне на контейнер за рекламни материали.

Подарък:

  • Миене на прозорци и дограми (2 пъти годишно).

Цена: след извършване на оглед. В цената се включват и всички консумативи.

В случай, че желаете повече почиствания седмично, има възможност, но трябва да го уточните при запитването за оферта.