1. Homecare-bg.com изпълнява дейността си според действащите закони на Република България.

2. Homecare-bg.com работи за подобряването на доброто име на професията.

3. Homecare-bg.com работи по такъв начин, че да защитава интереса на мнозинството от клиентите си в дадена Етажна собственост, воден от убеждението, че клиентите са равнопоставени.

4. Homecare-bg.com се стреми да предоставя ясна и недвусмислена информация за услугите си, начина на изпълнение, обхвата и цената им, както и на актуалните промоции.

5. В договорите с клиентите си Homecare-bg.com описва недвусмислено включените услуги, периода им на валидност, начина за изпълнение, обхвата и цената им.

6. При представянето на клиент пред трети страни, Homecare-bg.com се стреми да защити интереса на клиента си по най-добрия възможен начин.

7. Homecare-bg.com не предоставя данни за клиентите си на трети лица без изричното съгласие на самите клиенти, освен в случаите, когато тези данни са изискуеми съгласно действащите закони на Република България.

8. Homecare-bg.com не предприема преднамерени действия за привличането на клиенти на други Управители на Етажна собственост, ако съответните клиенти не са проявили изричен интерес към предоставяните услуги, но е възможно да рекламира услугите си пред такива клиенти.

9. Homecare-bg.com се отнася колегиално към другите Управители на Етажна собственост и не предприема дейност, която да ги дискредитира по какъвто и да е начин пред техните клиенти.

10. Homecare-bg.com, чрез Facebook страницата си, се стреми, но не е длъжен да информира клиентите си за всички новини, свързани с управлението на Етажна собственост, управлението на имоти, недвижими имоти и свързаните с тях нормативни уредби, закони и всякакви други новини.

11. Homecare-bg.com си запазва правото да променя настоящия Етичен кодекс, за да бъде в съответствие с най-високите морални, етични и професионални стандарти.

Коментари