Онлайн отчети

За клиентите ползващи „Интернет услуги“ вече предлагаме и система за онлайн отчети пред Етажната собственост. Всички настоящи клиенти могат да заявят новата функция на адрес office@homecare-bg.com. По желание на клиентите, тя може да включва: – Таблица с приходи и разходи; – Снимки от извършени ремонти; – Копия от различни документи. Напомняме, че „Интернет услуги“ не […]