Процедура по изкупуване на абонатна станция

Профешънъл сървиз предлага на свойте клиенти услугата по водене на процедура по изкупуване на абонатна станция.

Често в новопостроените сгради има абонатна станция, която всъщност е собственост на собствениците в съответната Етажна собственост. Процедурата дава възможност Топлофикация София да изкупи абонатната станция, като изкупната цена се приспада пропорционално с идеалните части на собствениците, от сметките за топла вода и парно. Допълнително, ако нещо се счупи по абонатната станция (обичайно ремонтите ѝ са доста скъпи), вече ще е ангажимент на Топлофикация да го отремонтира за тяхна сметка. И накрая – всяка абонатна станция работи с електричество. При завършването на една такава процедура, вече е ангажимент на Топлофикация да заплаща тази сметка (от 10 до 40 лв./месец).

Цената за сгради с до 25 апартамента е 40 лв./ап. + 80 лв./магазин/офис + 20 лв./паркомясто/гараж, но не по-малко от 600 лв. еднократно.

Цената за сгради с 26 и повече апартаменти е 20 лв./ап. + 50 лв./магазин/офис + 10 лв./паркомясто/гараж, но не по-малко от 900 лв. еднократно.

И при двата варианта разходите по административни такси свързани с процедурата се заплащат от Етажната собственост.