Как да накараме съседите да си плащат таксите?

  • Публикувайте поименно официална покана към длъжника/ците и го сложете на видно място във входа (асансьора и около пощенските кутии са чудесни места) да платят задължение, което е договорено с решение номер и дата. Бъдете готови да го заменяте всеки ден, така че длъжника да види, че няма да се откажете да го поставяте на видно място.
  • Търсете контакт с длъжника и любезно настоявайте да плати. Приемете разсрочване. Ако се съгласи го потвърдете писмено.
  • Ако имате разрешение от Общото събрание сложете код или чип на асансьора.
  • Ако няма промяна в поведението сложете отново покана за плащане с предупреждение за следващите ви действия – обръщение в съда, отнемане на имущество и др.
  • В случаите когато са изчерпани възможностите за доброволно плащане, се обърнете към Районния съд със заявление за издаване заповед за изпълнение срещу неплатилите сметките си ваши съкооператори! Важно е обаче да имате протокол с решение на ЕС за събиране на определената сума от редовно проведено събрание. Заявлението е по член 410 или 417 от ГПК.