Как да наемем „Профешънъл сървиз“ ЕООД?

Все повече хора се интересуват от наемането на професионален домоуправител, защото не са доволни от начина, по който се управлява тяхната Етажна собственост или самите те не могат да се занимават с управлението, Общи събрания и събирания на такси, но не знаят как да стане това.

Всъщност процедурата е много проста. Нужно е да се свика законно Общо събрание със съответните точки в дневния ред и съответно да се гласуват положително. Свикването на събранието* се извършва чрез връчването на персонални писмени покани до всички собственици/обитатели/ползватели, а ако отказват да ги приемат – съобщенията да им бъдат залепени на входните врати в присъствието на свидетел (счита се за редовно връчено съгласно ЗУЕС).

За да бъде самото събрание законно е нужно да присъстват най-малко 67% от идеалните части на сградата. Ако не се събират толкова хора, събранието се отлага с 1 час, след което решение за наемане на домоуправител може да се вземе от поне 33% от идеалните части. В случай, че отново не се събират достатъчно хора „…събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.“ – чл. 15 ал. 3.

По желание на собствениците свикващи събранието, може бъде поканен представител на Профешънъл сървиз ЕООД, за да презентира предлаганата услуга и да отговори на въпросите, които може да възникнат.

* Всеки собственик има правото да свика Общо събрание съгласно чл. 12 или чл. 13 от ЗУЕС.